-->
 • Εφαρμογή Excel Κοστολόγησης Υπηρεσιών και Ανάλυσης Πωλήσεων Κομμωτηρίου

  Κοστολογήστε εύκολα τις υπηρεσίες του κομμωτηρίου σας και βρείτε ποιες είναι οι καταλληλότερες τιμές ώστε να καλύπτετε τα έξοδά σας και να έχετε το επιθυμητό κέρδος. Αναλύστε τις πωλήσεις σας ανά υπηρεσία και ανά συνεργάτη.

  Αναπτύξαμε μια πολύ εύχρηστη εφαρμογή, ειδικά για κομμωτήρια που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο του κόστος, των πωλήσεων και του κέρδους των υπηρεσιών τους.


  1. Γενικά Έξοδα  Το πρώτο βήμα είναι να ορίσετε τα γενικά σας έξοδα. Σε αυτό το φύλλο του Excel συμπληρώνετε τα γενικά έξοδα του κομμωτηρίου σας ανά μήνα. Για κάθε έξοδο συμπληρώνετε μία περιγραφή και το μηνιαίο κόστος. Μπορείτε να προσθέσετε νέα έξοδα πατώντας το μπλε κουμπάκι στο πάνω δεξιά μέρος του πίνακα ή να διαγράψετε ένα έξοδο κάνοντας διπλό κλικ στο Χ στα δεξιά κάθε εξόδου. Αφού συμπληρώσετε όλα τα μηνιαία έξοδα του κομμωτηρίου σας, η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα το κόστος ανά ημέρα και ανά ώρα και θα τα λάβει υπόψη μαζί με τα μηνιαία έξοδα μισθοδοσίας που θα δούμέ αμέσως παρακάτω.


  2. Κόστος Μισθοδοσίας ανά Μήνα  Στο δεύτερο φύλλο της εφαρμογής συμπληρώνετε στοιχεία για όσους εργάζονται στο κομμωτήριο. Ειδικά για τον ιδιοκτήτη μπορείτε είτε να συμπληρώσετε μισθό, είτε όχι. Οι στήλες που πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε εργαζόμενο στο κομμωτήριο είναι: ονοματεπώνυμο, μισθός, ασφάλεια & εισφορές, τυχόν άλλα κόστη μισθοδοσίας, οι ημέρες εργασίας ανά μήνα καθώς και οι ώρες εργασίας ανά ημέρα. Μπορείτε εύκολα να προσθέτετε/αφαιρείτε εργαζόμενους με παρόμοια κουμπάκια όπως περιγράψαμε παραπάνω στην ενότητα Γενικών Εξόδων. Μόλις συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα το κόστος ανά ημέρα και ανά ώρα, συνυπολογίζοντας τις αναλογίες των Γενικών Εξόδων.


  3. Κοστολόγηση Υπηρεσιών


  Σε αυτό το φύλλο πραγματοποιείται η κοστολόγηση των υπηρεσιών σας. Για κάθε υπηρεσία συμπληρώνετε μια σύντομη περιγραφή, το χρόνο που απαιτεί σε λεπτά, το τυχόν κόστος προϊόντων / αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται και την τιμή λιανικής πώλησης της υπηρεσίας (με ΦΠΑ). Όλες οι υπόλοιπες στήλες υπολογίζονται αυτόματα. Αν έχετε την πλήρη έκδοση της εφαρμογής που κάνει και την ανάλυση πωλήσεων, μπορείτε αν θέλετε να εισάγετε μία εγγραφή (ή και περισσότερες) και για τις πωλήσεις προϊόντων ώστε να παρακολουθείτε και τις δικές τους πωλήσεις.

  Η εφαρμογή αφού υπολογίσει αυτόματα το σύνολο του λειτουργικού κόστος (γενικά έξοδα + μισθοδοσία) ανάλογα και με τη διάρκεια της κάθε υπηρεσίας, θα προσθέσει και το κόστος των προϊόντων / αναλωσίμων και θα σας παρουσιάσει το συνολικό κόστος, το καθαρό κέρδος (αποφορολογημένο) καθώς και το ποσοστό κέρδους για κάθε μία υπηρεσία ξεχωριστά. Η καρτέλα της κοστολόγησης μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε εύκολα και άμεσα ποια είναι η καταλληλότερη τιμή πώλησης για κάθε υπηρεσία του κομμωτηρίου σας, ώστε να καλύπτονται όλα τα έξοδά σας αλλά και να προκύπτει το επιθυμητό κέρδος.


 • Δειτε κι αυτα: